Screenshot 2017-11-11 13.31.49

Nordic Port, en del av EcoOnline
Läs mer

Gör miljö, säkerhet och kvalitet till dina största styrkor
Verksamheter med komplexa flöden och höga krav på kvalitet, ekonomi, miljö och säkerhet kräver en kontroll utöver det vanliga – både övergripande och på detaljnivå. Det gäller exempelvis vid upphandling av kollektivtrafiktrafik, ledning av stora fordonsflottor eller hantering av kemikalier.

På Nordic Port kombinerar vi marknadsledande, molnbaserade webbtjänster med spetskompetens inom kvalitets-, miljö- och avtalsuppföljning för att ge dig den kontroll du behöver.
FRIDA – Kollektivtrafik
som når målen


Lösningen för dig som upphandlar kollektivtrafik. Med FRIDA kan du följa upp att du får den trafik du upphandlat och att den når dina mål inom miljö, kvalitet och säkerhet.

> Läs mer
FRIDA Egna Fordon – Rätt fordon på rätt plats till rätt kostnad.
 
Lösningen för dig som har en egen fordonsflotta. Håll koll på ekonomi, miljömål, service och trafikhändelser, att alla fordon är besiktigade i tid och mycket mer.

> Läs mer
KLARA – Ordning och reda bland kemikalierna
 
För dig som ansvarar för miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Ha koll på såväl lagar som lager och optimera ert miljöarbete, samtidigt som användarna får ett effektivt stöd i sitt arbete.

> Läs mer