Screenshot 2017-11-11 13.31.49

Nordic Port, en del av EcoOnline
Läs mer 

Vi vill att du skall ha koll på läget
På Nordic Port har vi en passion för ordning och reda. Särskilt när det kommer till komplexa verksamhetsområden som kollektivtrafik, stora fordonsflottor eller känsliga ämnen som kemikalier och strålkällor.

Därför är vi stolta över att vara en av Sveriges ledande leverantörer och utvecklare av webbaserade stödsystem inom områdena miljö, arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet. Våra system hjälper företag och organisationer att införa och upprätthålla ledningssystem som gör att kvaliteten, miljön och säkerheten blir en ännu starkare konkurrensfaktor.

Vår långa erfarenhet och spetskompetens inom området har gett oss en framträdande roll avseende miljödatasystem – men vi arbetar även som miljökonsulter direkt hos våra kunder. Huvuddelen av vår verksamhet inom IT utgörs av konsulttjänster inom utredning, projektledning, metodstöd och programmering.
loading...

Miljö- och kvalitetspolicy – vi lever som vi lär

Självklart har vi ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete i den egna verksamheten, utöver de tjänster vi erbjuder våra kunder. Vi jobbar ständigt med att utveckla och uppdatera vår miljöpolicy för att minska vår miljöpåverkan genom hushållning av energi, smartare inköp och fortgående miljöutbildningar.

När det kommer till kvalitet är en bra kunddialog avgörande; vårt mål är att våra samarbetspartners ska vara våra bästa ambassadörer. För att säkerställa att vi håller en genomgående hög kvalitet i våra tjänster erbjuder vi löpande medarbetarutbildningar inom ramen för vår årliga kompetensplanering och uppföljning.
Kvalitetssäkring av våra produkter och tjänster, bland annat genom tydlig dokumentation med tids- och kostnadsuppföljningar, är vitala delar av vårt arbete. Självklart ställer vi höga krav på samtliga våra leverantörer och samarbetspartners, så att de motsvarar den höga standard som våra kunder förväntar sig.